Odenslunds 4H
Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Mer info? Klicka här
 

Ridning för funktionshindrade

Vi erbjuder funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna
behovsanpassad träning till häst.
Ridningen kan vara ett sätt att träna sina muskler, sin balans, sin koncentration
och sitt ansvar. Hästarna hjälper oss träna vår kropp och vårt sinne, ger oss kärlek och många gånger en otrolig upplevelse.
Ibland är det bara närheten och kontakten till ett djur man behöver för att må sådär härligt bra!

Rida och umgås med hästar kan man göra nästan oavsett handikapp.
Det finns ryttare som har haft stroke, som har MS, CP, autism och trafikskador.
Man behöver inte kunna höra för att rida, det finns teckenspråk.
Man behöver inte kunna se för att rida, det finns röster att gå efter.
Man behöver inte kunna gå för att rida, man kan sitta ändå.
Hästarna kan ge oss så mycket träning, både fysisk och psykisk, och målet är att
fler människor ska kunna få chansen att njuta av denna fantastiska idrott
och dessa ljuvliga djur !

- Handikappridning på Odenslunds 4H sker utomhus i inhägnad paddock.
- Den bedrivs av rutinerad ryttare och instruktör, med stor erfarenhet av handikappade ryttare.

Utifrån funktionshindrets karaktär placeras ryttaren i lämplig grupp,
eller bedöms behöva enskilda lektioner. Instruktören förbehåller sig naturligtvis
rätten att avgöra om det är lämpligt eller ej för ryttaren att sitta till häst,
ur säkerhetsmässig synvinkel.

Förhoppningen är att vi ska kunna samarbeta och ha kontakt med den
funktionshindrades sjukgymnast/arbetsterapeut, för att följa upp behovet av träning.
Ryttare som ej själv kan kontrollera hästen, behöver hjälp med upp- eller avsittning,
har balansproblem eller koncentrationssvårigheter måste ha medhjälpare/ledsagare med
sig till ridningen. 4H förbehåller sig rätten att vid väder/underlag som kan vara en
säkerhetsrisk för häst eller ryttare ställa in planerad ridning eller byta denna
mot annan aktivitet.

Innehåll © Odenslunds 4H | Kontakt: kontoret@odenslunds4h.se