Odenslunds 4H
Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Mer info? Klicka här
 
Just nu finns följande platser lediga i våra ridgrupper.


Onsdag kl. 17.00-18.00.
Barngrupp, rider 30 min - teori 30 min. Skritt, trav & börjat med galopp.

Fredag kl. 16.00-17.00
Ungdomsgupp, rider 60 minuter. Skritt, trav & galopp.

För mer information och priser kontakta: kontoret@odenslunds4h.se

Innehåll © Odenslunds 4H | Kontakt: kontoret@odenslunds4h.se