Odenslunds 4H
Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Mer info? Klicka här
 

Vad är 4H?

4H är en ideell barn- och ungdomsorganisation som finns i 80 länder världen över. Organisationen grundades i Amerika 1902 av ranchägare som ville intressera barn och ungdomar för lantbruket. 4H är politiskt och religiöst obundet, eftersom organisationen ska vara till för alla, oavsett kön, bakgrund eller kultur.
4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

De fyra H:na

4H:s verksamhet och tänk kretsar kring de fyra H:na.

Huvud - för kunskap och lärande.
Hjärta - för medkänsla.
Hand - för praktisk färdighet.
Hälsa - för ett sunt levnadssätt.


4H har även ett motto som lyder "Lära genom att göra."
Detta innebär att man genom praktiska färdigheter ska kunna växa som individ.

Vi arbetar även för att utbilda och uppmuntra unga att ta eget ansvar och bli goda ledare och förebilder för andra.


Är ni mer nyfikna på 4H:s arbete, besök gärna organisationens officiella hemsida: www.4h.se

Innehåll © Odenslunds 4H | Kontakt: kontoret@odenslunds4h.se